grab and drag

wazzup?

wie is Geert?

Geert Lebens is een 22 jarige Nederlandse ontwerper. Zijn belangrijkste interesses zijn maatschappij en sociaal, psychologisch en fysiek welzijn. Met een achtergrond als grafisch ontwerper is hij nu op zoek naar een andere vorm van communicatie. Communicatie die minder opdringerig en meer intuïtief is, in de vorm van emotie en beleving door esthetiek. Hij is gretig om te leren hoe hij deze doelen kan bereiken en zijn eigen manier van werken kan creëren die hem genoeg voldoening geeft. Hij is vastberaden de beste ontwerper te worden die hij kan worden en probeert zichzelf regelmatig uit te dagen.

Wat hem drijft is het worden van een autonome ontwerper die probeert zijn eigen levenservaring te combineren met sociale relevantie. Tegenwoordig doet hij een Bachelor studie aan Design Academy Eindhoven waar hij studeert aan het design departement Man and Well-Being.

Zijn portfolio bestaat hoofdzakelijk uit grafisch ontwerpen en eerstejaars werk dat voornamelijk bestaat uit vorm-, technisch- en materiaalexperiment.

cv

studies:

2011/now Design Academy Eindhoven

2007/2011 De Eindhovense School, graphic design

internships:

2011/2011 Scherpontwerp, Eindhoven, graphic design

2009/2010 Besters Communication Concepts, Tilburg, graphic design

Follow Me on Pinterest

and see what inspires me

or visit my blog:

Follow Eye of Anthropolis

about

Geert Lebens is a dutch 22 years old design student, which main interest's are society and social, psychological and physical well being. With a background as a graphic designer, he now would like to find an other form of communication. Communication that's less forced and more intuitive, in the form of emotion and experience through to esthetics. He is eager to learn how to achieve this goals and his own satisfying way of working. He is determined to become the best designer he can be and tries to challenge himself so now and than.

Becoming an autonomous designer who tries to combine his own life experience with social relevance is what drives him. He currently does a Bachelor education at Design Academy Eindhoven where he studies at the design department of Man and Well-Being.

His portfolio contains mainly some graphic design and first year work, which mainly exists of form, technical and material exploration.

image1